نشست خبری مدیرکل اموراقتصاد و دارائی آذربایجان شرقی

نشست خبری واقف بهروزی نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصاد و دارائی آذربایجان شرقی به همراه معاونین و ارائه گزارش عملکرد اداره کل به مناسبت هفته دولت
عکس: حسین قلی زاده
پنجشنبه 9 شهریور 1402 - 19:01