نمایشگاه حجاب و عفاف تبریز

هم زمان با نمایشگاه کتاب و مطبوعات نمایشگاه حجاب و عفاف در سالن آذربایجان نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار گردید.
عکس: خلیل غلامی
شنبه 20 آبان 1402 - 22:57