نمایشگاه رینوتکس تبریز

آثار و دستاوردهای مخترعان و پژوهش گران در نمایشگاه رینوتکس در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار شد.
عکس: خلیل غلامی
جمعه 17 آذر 1402 - 19:15