اختتامیه رینوتکس 1402 تبریز

اختتامیه رینوتکس 1402 با معرفی برگزیدگان هر بخش در سالن همایش های خاوران تبریز
عکس: خلیل غلامی
جمعه 17 آذر 1402 - 19:15