مدیران قرآنی کشور توانمند می‌شوند

دوره تعالی مدیران قرآنی کشور دوره تعالی مدیران قرآنی کشور با همکاری دانشگاه جامع امام حسین (ع) ویژه مدیران مؤسسات، مجموعه‌ها، مراکز و نهادهای قرآنی کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد دوره تعالی مدیران قرآنی کشور دوره تعالی مدیران قرآنی کشور با رویکرد مدیریت تحول با ارائه سرفصل‌هایی از جمله ارتباط مؤثر، مدیریت استعداد، رفتارشناسی سازمانی، ساختار و سازماندهی، حل مسئله، تفکر سیستمی و تفکر راهبردی و رهبری و کار تیمی با حضور اساتید مطرح کشوری برگزار شد.

این دوره با همکاری دانشگاه جامع امام حسین (ع) ویژه مدیران مؤسسات، مجموعه‌ها، مراکز و نهادهای قرآنی کشور با اعطای مدرک توسط دانشگاه امام حسین (ع) از در مرکز دافوس دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران برگزار شد.

در این دوره که با رویکرد مدیریت تحول برگزار شد سرفصل‌هایی از جمله ارتباط مؤثر، مدیریت استعداد، رفتارشناسی سازمانی، ساختار و سازماندهی، حل مسئله، تفکر سیستمی و تفکر راهبردی و رهبری و کار تیمی توسط اساتید مطرح کشوری ارائه شد. این دوره باهدف توان‌افزایی مدیران قرآنی کشور برگزار شد و مدیران قرآنی از جمله معاونت قرآن ارشاد، دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی، اداره قرآن، عترت و نماز آموزش‌ و پرورش، تحادیه مؤسسات قرآنی کشور، جامعه فرهنگی قرآنی عصر و تعدادی از مدیران مؤسسات قرآنی کشور در این دوره حضور داشتند.

دوره تعالی مدیران قرآنی کشور نوعی دافوس قرآنی است که به‌ عنوان مدخل برای دوره دکترای حرفه‌ای مدیریت فرهنگی کشور در نظر گرفته شده و کسانی که در این دوره شرکت کردند بعد از این دوره می‌توانند در دوره DPA شرکت کنند.

پایان پیام/

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه