تعداد اخبار : 2

بازارهای فرهنگی با تورم کوچک تر شد

رشد ریالی بازار سینما، کتاب و موسیقی در سال گذشته، بیش از آنکه ناشی از افزایش تعداد مخاطبان و میزان فروش باشد، ناشی از افزایش تورم بود. امری که برای سال جاری هم ضعیف‌تر شدن بازارهای فرهنگی را پیش چشم می‌گذارد.

مجلس ختم همسر مهندس محسن مهرعلیزاده

مجلس ختم همسر مهندس محسن مهرعلیزاده معاون سابق رئیس جمهورو رئیس‌سازمان تربیت بدنی‌دولت اصلاحات در مسجد نور تهران با حضور سیدمحمدخاتمی رئیس جمهورسابق و چهرهای سرشناس ملی و عموم‌ مردم برگزار شد.