مجلس با استانی شدن پروژه‌های ملی مخالفت کرد

نمایندگان مجلس با بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند که در آن سازمان برنامه و بودجه مجاز شده بود طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را از ملی به استانی تغییر دهد.

به گزارش گروه سیاسی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق، اجزای ۱، ۲ و ۳ بند الف ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی  اجزای ۱ و ۲ تصویب شد و با رای مجلس جزء ۳ از لایحه حذف شد.

طبق مصوبه مجلس در جزء ۱ لایحه برنامه هفتم، «در اجرای بند 3 سیاست‌های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.»

همچنین در جزء ۲ آمده است: «دستگاه‌های اجرایی نسبت به واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید.»

جزء ۳ نیز حذف شد که در آن آمده بود: «سازمان برنامه و بودجه مجاز است نسبت به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که در محدوده جغرافیایی یک استان می باشد و استان نیز از لحاظ فنی توان مدیریت آن را داشته باشد مشروط به تفییذ اعتبارات مصوب، طرح را از ملی به استانی تغییر دهد.»

پایان پیام/

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه