جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تبریز

نود و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز
عکس: خلیل غلامی
شنبه 18 آذر 1402 - 19:15